HEMA
verantwoord ondernemen: better life

HEMA staat midden in de maatschappij en dicht bij de mensen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor die samenleving en streven voortdurend naar een juiste balans tussen mens, milieu en bedrijfsvoering. We willen goed zijn voor de mensen binnen het bedrijf én voor de wereld om ons heen. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we blijven doen.

ondernemingscode als leidraad

Winst maken is belangrijk en zelfs noodzakelijk voor een organisatie als HEMA. Maar het gaat ook om de manier waarop we dit doen. We hebben daarom een ondernemingscode voor medewerkers én leveranciers. Hierin staat hoe we omgaan met integriteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De ondernemingscode is gebaseerd op de ‘Standards and Fundamental Principles and Rights at Work’ van de ‘International Labour Organization’ (ILO) en vormt de leidraad bij alles wat wij doen.
download PDF ondernemingscode

verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zorg voor mens en milieu zit HEMA in het bloed. We kunnen gerust stellen dat mvo als een rode draad loopt door onze bedrijfsprocessen. Of, zoals je wilt: als een groene draad. Van de keuze voor grondstoffen en leveranciers tot de samenstelling van onze producten. Van inzet van transport tot aandacht voor winkels en medewerkers.
download PDF verslag MVO
milieubewust
lever lege batterijen en cartridges in bij de inzamelbak in de winkel
verantwoord ondernemen
loopt als een 'groene' draad door onze bedrijfsprocessen
FSC®-papier
alle fotoalbums van HEMA worden afgedrukt op FSC® papier