als eerste op de hoogte via WhatsApp

Vanaf nu kun je onze folder ook ontvangen via WhatsApp. Zo brengen we jouw favoriete aanbiedingen – helemaal gratis – rechtstreeks naar je smartphone, zodat je als eerste op de hoogte bent van onze nieuwste acties. Met deze nieuwe WhatsApp-service willen we het jou gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot al onze aanbiedingen.

Wanneer je bent aangemeld maak je de rest van het jaar iedere maand automatisch kans op een HEMA cadeaukaart t.w.v. €100,-
Bekijk de actievoorwaarden onderaan de pagina.

 
Scan de QR-code of klik op de button hieronder om je aan te melden en blijf op de hoogte van alle acties.
meld je aan voor de WhatsApp folder


FAQ

 

hoe meld ik me aan?

 1. 1. scan de QR-code
 2. 2. WhatsApp wordt geopend
 3. 3. verstuur het automatische bericht
 4. 4. er start een chat
 5. 5. bevestig je keuze

 

hoe vaak ontvang ik de HEMA folder?

Na aanmelding ontvang je iedere keer als er een nieuwe folder is een WhatsApp-bericht met daarin de folder en bijbehorende aanbiedingen.

 

wat doe ik bij een foutmelding?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Neem contact op via de klantenservice, dan kijken we met je mee.

 

hoe meld ik me af?

Weet je het héél zeker? Meld je af door ‘STOP’ te sturen in de chat en bevestig je afmelding. Hierna ontvang je onze folder niet meer.

 

hoe wordt er omgegaan met mijn privégegevens?

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. De WhatsApp-gegevens worden daarom niet gedeeld. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw privacy, lees dan ons privacy statement.

 

kan ik vragen stellen via WhatsApp?

Nee, dat is niet mogelijk. Deze WhatsApp-service is alleen voor het ontvangen van de folder. Je kunt dus niet appen en bellen met het nummer. Als je vragen hebt voor de klantenservice, neem dan contact op met onze klantenservice.


meld je aan voor de WhatsApp folder

Actievoorwaarden HEMA WhatsApp winactie 2024

Scan de QR-code en ontvang elke 2 weken de HEMA folder, gewoon via WhatsApp. Vanaf 1 mei 2024 maak je kans op een giftcard ter waarde van 100 euro!

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de HEMA WhatsApp winactie 2024 (hierna: de “Actie”), die georganiseerd wordt door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 • Deelname aan de Actie staat alleen open voor personen die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van de HEMA Folder via WhatsApp. Personen onder de 18 dienen hiervoor toestemming te hebben verkregen van hun ouders/voogd (hierna: de “Deelnemer”).
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 • De Actie wordt gehouden vanaf 1 mei 2024 tot 1 januari 2025 (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • HEMA is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op https://www.hema.nl/klantenservice/actievoorwaarden worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
Deelname
 • Deelname is uitgesloten voor:
  • personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
  • medewerkers van HEMA, en;
  • eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Elke Deelnemer staat ervoor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een Deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft HEMA het recht de Deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft HEMA het recht om Deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • Een Deelnemer kan maximaal 1 keer winnen.
 • HEMA is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
De Prijs
 • Er is tijdens de Actieperiode iedere maand één prijs te winnen, te weten een HEMA cadeaubon t.w.v. van 100 EUR (hierna: de “Prijs”).
 • Iedere Deelnemer die op het moment van trekking (zie artikel 14) aangemeld staat voor de HEMA folder via WhatsApp doet automatisch mee met de Actie.
 • De winnaar van de Actie wordt door een willekeurige loting bepaald. De loting vindt iedere maand plaats op de eerste maandag van de nieuwe maand. Te weten 6 mei 2024, 3 juni 2024, 1 juli 2024, 5 augustus 2024, 2 september 2024, 7 oktober 2024, 4 november 2024 en 2 december 2024 . De winnaar zal via WhatsApp worden benaderd dat zij hebben gewonnen met daarnaast het verzoek om (persoons-)gegevens te verstrekken voor verzending &en/of uitreiking van de Prijs.
 • Indien HEMA niet binnen tien (10) dagen na het versturen van het WhatsApp bericht zoals opgenomen in artikel 14 een reactie heeft ontvangen van de prijswinnaar, is HEMA gerechtigd een nieuwe prijswinnaar aan te wijzen.
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.
 • De Prijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • HEMA is gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer HEMA het vermoeden heeft dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.
 • De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
Privacy & publiciteit
 • De door een Deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door HEMA alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de Deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan HEMA een Deelnemer informatie verstrekken over HEMA en aan HEMA verwante onderwerpen.
 • HEMA zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 • Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.
Aansprakelijkheid
 • HEMA en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
 • HEMA is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

 

Overig
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door HEMA.
 • De actuele Actievoorwaarden staan vermeld op https://www.hema.nl/klantenservice/actievoorwaarden.
 • HEMA behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA, telefonisch te bereiken via 020-224 2424.
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

meer productinformatie

beoordeling

goed idee
artikel is toegevoegd aan je mandje