HEMA Privacy Statement

HEMA verzamelt via haar winkels, website(s), applicatie(s), acties, haar spaarprogramma en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). HEMA is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens HEMA verzamelt, voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe je jouw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kan uitoefenen. In dit HEMA Privacy Statement (hierna: “Privacy Statement”) beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. HEMA staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.HEMA.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal HEMA dit communiceren via haar website of per e-mail.

Vragen

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
HEMA B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 37110
1030 AC Amsterdam
of via www.hema.nl/klantenservice

Wat valt er onder HEMA?

HEMA is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, bezoekers en gebruikers van onze winkels, websites (waaronder www.hema.nl, https://foto.hema.nl, https://tickets.hema.nl, https://verzekerdbijhema.nl, https://zorgverzekeringhema.nl) en andere diensten, zoals de HEMA-app (hierna: “HEMA App”).

Onder HEMA wordt verstaan HEMA B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 34215639) en haar dochterondernemingen, waaronder HEMA Financial Services B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 30076044) zijnde de aanbieder van HEMA Verzekeringen. HEMA B.V. en HEMA Financial Services B.V. zijn gevestigd aan de NSDM-straat 10, 1033 SB te Amsterdam. Voor aanvullende informatie over HEMA Verzekeringen verwijzen we je graag naar onze dienstenwijzer.

meer productinformatie

beoordeling

goed idee

artikel is toegevoegd aan je mandje