menu sluiten

HEMA Privacy Statement

 

HEMA verzamelt via haar winkels, website(s), applicatie(s), acties, haar spaarprogramma en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). HEMA is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

HEMA is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten. Onder HEMA wordt verstaan HEMA B.V. en de dochterondernemingen van HEMA B.V., zoals onder meer HEMA Financial Services B.V., zijnde de aanbieder van HEMA Verzekeringen. Voor aanvullende informatie over HEMA Verzekeringen verwijzen we je graag naar onze dienstenwijzer.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens HEMA verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. HEMA staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens - conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens - aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele HEMA Privacy Statement vind je altijd op www.hema.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal HEMA dit communiceren via haar website of per email.

vragen

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
HEMA B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 37110
1030 AC Amsterdam
of via onze online klantenservice

Amsterdam, januari 2018