over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst HEMA B.V. (HEMA) ten aanzien van de website www.hema.nl je op het volgende:

eigendom van HEMA

De website, HEMA nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HEMA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEMA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

informatie en prijzen

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door HEMA met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HEMA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen.

De internetprijzen kunnen afwijken van de winkelprijzen.

beveiliging / security

Kijk voor informatie over cyber security gerelateerde berichten op onze security website https://security.hema.com. Voor het melden van beveiligingsrisico’s kijk je op onze kwetsbaarheid melden pagina.
To report a security issue, see our responsible disclosure webpage.

kwetsbaarheid melden / responsible disclosure

hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HEMA, welke geen eigendom zijn van HEMA, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HEMA. Hoewel HEMA uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

kijk voor informatie over cyber security gerelateerde berichten op onze security website https://security.hema.nl/nl/. Voor het melden van beveiligingsrisico’s kijk je op onze kwetsbaarheid melden pagina. To report a security issue, see our responsible disclosure webpage.

meer productinformatie

beoordeling

goed idee
artikel is toegevoegd aan je mandje