HEMA Privacy Statement

persoonsgegevens

HEMA verzamelt via haar winkels, website(s), applicatie(s), acties, haar spaarprogramma en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). HEMA is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

HEMA is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten. Onder HEMA wordt verstaan HEMA B.V. en de dochterondernemingen van HEMA B.V., zoals onder meer HEMA Financial Services B.V., zijnde de aanbieder van HEMA Verzekeringen. Voor aanvullende informatie over HEMA Verzekeringen verwijzen we je graag naar onze dienstenwijzer.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens HEMA verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. HEMA staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens - conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens - aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. HEMA leeft de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na en maakt tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.


vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
HEMA B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 37110
1030 AC Amsterdam
of via onze online klantenservice

wijzigen van het Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele HEMA Privacy Statement vind je altijd op deze pagina. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal HEMA dit communiceren via haar website of per email.

Amsterdam, januari 2017