Prinses Laurentien lanceert HEMA Foundation voor inclusieve samenleving

Amsterdam, 2 juli 2018 - Deze week is de HEMA Foundation gelanceerd. Een onafhankelijke stichting opgericht door HEMA die zich hard maakt voor een meer inclusieve samenleving. Prinses Laurentien gaf als bestuurslid het startsein samen met Tjeerd Jegen, voorzitter van de foundation en CEO bij HEMA. HEMA Foundation wil dat iedereen mee kan doen aan het dagelijkse leven en dat geen enkel talent onbenut blijft. Om dit te bereiken zet zij zich in voor laaggeletterdheid en het inzetten van design als instrument voor maatschappelijke vraagstukken.

 HEMA maakt het dagelijkse leven leuker en makkelijker voor iedereen. Met ruim 750 winkels in 8 landen staat HEMA midden in de samenleving. Op die gedachte bouwt de HEMA Foundation voort. Tjeerd Jegen legt uit: “Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven een grotere rol moeten spelen in de samenleving dan de economische bijdrage die zij leveren. De HEMA Foundation wil op een structurele manier het verschil maken. Samen met stichtingen, het onderwijs, jonge designers, bedrijven en andere partners.”

2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders
Goed kunnen lezen en schrijven heeft een positief effect op je arbeidskansen, gezondheid en sociale situatie. 2,5 miljoen Nederlanders hebben hier echter grote moeite mee. Laaggeletterdheid wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Daarom wil HEMA Foundation samen met partners een gezinsaanpak ontwikkelen om die vicieuze cirkel te doorbreken. Ook wil de foundation laaggeletterdheid bespreekbaar maken door de kracht van HEMA in te zetten, namelijk het bereiken van 90% van Nederlanders via haar winkels en communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bewustwordingscampagnes en taalactiviteiten in HEMA-filialen. “De aanpak van laaggeletterdheid werkt alleen als het dichtbij mensen gebeurt en dat past goed bij het DNA van HEMA Foundation” aldus Prinses Laurentien. Begin juli volgt de eerste voorleesmiddag bij HEMA-filialen door heel Nederland.

design inzetten voor de maatschappij
Design heeft een enorme potentie om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Daarom stimuleert HEMA Foundation inclusive design: ideeën die drempels voor mensen wegnemen zodat iedereen actief mee kan doen aan het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan bestek voor slechtzienden waarbij je aan het heft kan voelen of je een mes, vork of lepel vasthoudt zonder je handen te bezeren of vies te maken. HEMA Foundation biedt een open platform voor jonge designers, academies, experts, bedrijven en stichtingen om samen te werken en te experimenteren. Daarnaast organiseert de foundation symposia, expertsessies en jaarlijks een inclusive design contest voor jong talent. De beste designers krijgen een podium voor hun idee, coaching en (financiële) ondersteuning om hun idee verder ontwikkelen. Zo stimuleert HEMA Foundation jonge ontwerpers om van hun maatschappelijk georiënteerd ontwerp, een succes te maken.