HEMA blijft deelnemen aan het Transition Accord

April 4, 2019 - In 2018 heeft HEMA het Bangladesh Transition Accord ondertekend, om het werk van het eerste Bangladesh Accord voort te zetten totdat de Remediation Coordination Cell (RCC), een instelling van de Bengaalse overheid die veilige fabrieken gaat monitoren, klaar is om het werk over te nemen. De afgelopen 5 jaar zijn er veel verbeteringen doorgevoerd op het gebied van brand- en gebouwveiligheid. Daarnaast zijn er miljoenen fabriekswerkers getraind op hun rechten.

HEMA vindt het belangrijk dat er een goede overdracht plaatsvindt. Dit betekent dat de RCC voldoende capaciteit en expertise moet hebben om de werkzaamheden van het Accord over te nemen. We hopen dat de onderhandelingen die op dit moment tussen het Accord en de Bengaalse overheid plaatsvinden tot een succesvolle overdracht leiden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal HEMA blijven deelnemen aan het Transition Accord en zullen we ons inzetten om samen met de andere deelnemende partijen tot een oplossing te komen.