null

Fairtrade

Fairtrade heeft als missie om samen de wereld eerlijk te maken, met gelijke kansen voor iedereen.Het Fairtrade keurmerk zet zich in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren. Via de Fairtrade minimumprijs en -premie krijgen de boeren en werknemers op plantages meer zekerheid, kunnen ze op een milieuvriendelijke manier verbouwen en kunnen ze werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun familie. Zo moeten boeren o.a. de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, plagen bestrijden, schadelijke pesticiden vermijden, afval beheren, hun broeikasgasemissies verminderen en de biodiversiteit beschermen. Er worden trainingen gegeven om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen en hoe je je als boer kunt aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.


lees meer

meer productinformatie

beoordeling

goed idee

artikel is toegevoegd aan je mandje