productielocaties

Op deze interactieve wereldkaart kun je zien waar alle non-food HEMA producten worden gemaakt. Alle HEMA producten worden in productielocaties over de hele wereld gemaakt, waarbij HEMA geen eigen fabrieken heeft. Een goede samenwerking is daarom essentieel. Samen met onze fabrikanten maken we producten van goede kwaliteit op een verantwoorde manier. Ze hebben dan ook allemaal onze Code of Conduct getekend.

De productielocaties worden twee keer per jaar geüpdatet. Bekijk hier alle details in een compleet overzicht. Dit overzicht wordt ook gepubliceerd op het platform van Open Supply Hub.

iedere schakel in de keten telt

Wij maken ons er sterk voor dat onze artikelen op een verantwoorde manier worden gemaakt.

Onze producten worden op veel verschillende plekken gemaakt. Van T-shirts in Azië tot tompoucen in Nederland. Waar we ook produceren, we zorgen ervoor dat de werkomstandigheden goed zijn. We vergroten het inzicht in onze productieketens en sturen continu aan op verbeteringen, onder andere door inspecties en het samen opzetten van verbeterprogramma’s, deelname aan het Bangladesh Accord, het IMVO Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel en het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten.

onze eigen standaard

We vinden het belangrijk dat de fabrieken waar onze iconische producten gemaakt worden voldoen aan een bepaald niveau. Daarom hebben we onze eigen standaard ontwikkeld. We controleren of de locaties aan onze vereisten voldoen of dat er verbeteringen moeten worden doorgevoerd. In onze standaard ligt de nadruk op de volgende zeven aspecten:

  • ✓ ketentransparantie
  • ✓ voorkomen van kinderarbeid
  • ✓ geen gedwongen arbeid
  • ✓ veilige en gezonde werkomgeving
  • ✓ eerlijk salaris en werkuren
  • ✓ verzekeringen
  • ✓ milieuvervuiling tegengaan


amfori BSCI audits
Naast het uitvoeren van eigen audits is HEMA sinds 2003 lid van amfori BSCI. Dit is een initiatief van bedrijven voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en milieustandaarden wereldwijd, door het uitvoeren van onafhankelijke audits bij productielocaties.

inzicht in de productieketens

Een keten is geen keten als de schakels niet op elkaar aansluiten. Ofwel: samenwerking is ook binnen onze keten heel belangrijk. Daarom onderhouden we goed contact met onze leveranciers en partners in de keten en zoeken we daarnaast continu nieuwe samenwerkingen binnen de sector.

Een duurzame samenwerking kan volgens HEMA alleen plaatsvinden als we het eens zijn met de keuzes die andere schakels in onze ketens maken. Daarom hebben we daar afspraken over, die je terugleest in onze ondernemingscode.

samenwerkingen in de productieketen

het International Accord
Op 30 augustus 2021 heeft HEMA het International Accord getekend, een vervolg op het Bangladesh Accord. Hiermee committeren we ons door te gaan met de afspraken van het originele Bangladesh Accord: eerder tekende HEMA het Bangladesh Accord in 2013 en in 2018 het Transition Accord. In de afgelopen jaren is dit initiatief succesvol geweest en zijn veiligheidsmaatregelen genomen en gemonitord in fabrieken in Bangladesh. HEMA is erg gemotiveerd om zich in te blijven zetten voor continue verbetering in fabrieken die de HEMA producten maken. Op 1 september 2021 treedt het International Accord in werking.

het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel
In het IMVO convenant hebben we een plek in de stuurgroep. Dit betekent dat we ons samen met veel andere bedrijven, overheid, vakbonden, NGO’s en brancheorganisaties inzetten voor een duurzame kleding- en textielindustrie. In het Convenant delen we kennis en pakken we gezamenlijk de grootste uitdagingen op het gebied van leefbaar loon en veilige werkomstandigheden aan. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de gehele kleding- en textielindustrie.