algemene voorwaarden 'klantenprogramma'

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het HEMA loyaliteitsprogramma (hierna aangeduid als het klantenprogramma). Door je aan te melden en deel te nemen aan het klantenprogramma ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

deelname aan het klantenprogramma

 • Voor deelname aan het klantenprogramma is een digitale dan wel fysieke HEMA pas nodig.
 • De digitale HEMA pas is gratis verkrijgbaar door je aan te melden voor het klantenprogramma via de HEMA app (te downloaden via de Apple Store of via Google Play).
 • De fysieke (plastic) HEMA pas is te koop in iedere HEMA winkel voor € 0,50.
 • Het klantenprogramma is geldig in alle HEMA winkels.
 • Om te kunnen genieten van alle voordelen van het klantenprogramma, zoals het ontvangen van het welkomstcadeau, het verjaardagscadeau en het kunnen inwisselen van punten voor kortingsvouchers moet je je inschrijven voor het klantenprogramma. Dat kan op HEMA.nl of via de HEMA app. Bezit je een fysieke (plastic) HEMA pas, dan moet je het nummer daarvan invoeren bij de inschrijving voor het klantenprogramma.
 • Wanneer je je niet inschrijft voor het klantenprogramma kun je met de plastic pas wel punten sparen en profiteren van algemene HEMA pas aanbiedingen, die verkrijgbaar zijn na het scannen van de pas.
 • Bij deelname aan het klantenprogramma ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Deelname aan het klantenprogramma is alleen mogelijk met een geldig e-mailadres en een geldig postadres in Nederland.
 • Om mee te kunnen doen met het klantenprogramma moet je 16 jaar of ouder zijn, als je jonger bent dan 16 dien je toestemming te hebben van ouders/verzorgers.
 • Het is je eigen verantwoordelijkheid om je e-mailadres en contactgegevens actueel te houden.
 • De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de klant worden opgeslagen in de HEMA database. HEMA respecteert jouw privacy en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het privacy statement op https://www.hema.nl/privacy

 

punten sparen

 • Met de HEMA pas kan je punten sparen met je aankopen bij HEMA, inclusief aankopen op hema.nl. Dat doe je in de winkel door je HEMA pas te laten scannen aan de kassa of online door in te loggen met je online HEMA account, waarmee je bent ingeschreven voor het klantenprogramma.
 • Het sparen van punten is niet van toepassing op de volgende productaankopen;
  • Acties met 3e partijen
  • Alcoholproducten
  • Boeken
  • CD's/ DVD's
  • (digitale) cadeaukaarten
  • iTunes tegoeden
  • Lekker weg vouchers
  • Maakkosten van gordijnen
  • Plastic draagtasjes
  • Verwijderingsbijdrage
  • Verzekeringen
  • Webshop leveringskosten
  • Zelfzorgmedicatie
 • Het aantal punten dat je ontvangt op een transactie, wordt naar boven afgerond vanaf € 0,50 euro. Voorbeeld;
  • Voor een HEMA aankoop ter waarde van € 9,49 ontvang je 9 punten
  • Voor een HEMA aankoop ter waarde van € 9,50 ontvang je 10 punten
 • Als je in een HEMA winkel iets koopt en je pas vergeten bent, dan kun je de punten van je winkelaankopen handmatig toevoegen aan je saldo met de 'pas vergeten' code op je kassabon. Een bon met een 'pas vergeten code' zal alleen op aangeven door de klant worden verstrekt. De code is 1 maand geldig, daarna vervalt het recht om je punten achteraf toe te voegen.
 • Als je online met een ander account hebt besteld dan met je online HEMA account, waarmee je bent ingeschreven voor het klantenprogramma, kun je de punten achteraf niet meer claimen.
 • HEMA kan in het kader van acties extra punten toe kennen aan bepaalde transacties. De voorwaarden voor toekenning staan beschreven bij de desbetreffende actie.
 • De gespaarde punten worden tot één puntensaldo opgeteld. Het kan voorkomen dat punten van sommige transacties niet direct worden bijgeschreven. HEMA streeft ernaar om alle regulier gespaarde punten binnen maximaal 3 werkdagen bij te schrijven en alle extra punten na maximaal 3 weken.
 • Het actuele saldo van je gespaarde punten kun je op verschillende manieren terugvinden: op www.hema.nl onder ‘klantenpas’, in de HEMA app en op je laatste kassabon. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de HEMA klantenservice op 020 - 224 2424.
 • De gespaarde punten hebben een beperkte geldigheidsduur. Ieder kalenderjaar op de laatste zondag van januari vervallen alle punten die zijn gespaard tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar.

punten inwisselen en vouchers

 • Gespaarde punten kunnen alléén worden ingewisseld voor vouchers. Dit kan op de HEMA website en via de HEMA app.
 • Vouchers geven recht op een bepaalde korting, product, dienst of ander voordeel.
 • Het aanbod van vouchers, het aantal benodigde punten voor verkrijging ervan en de bijbehorende voorwaarden zijn wisselend en worden weergegeven op de HEMA website en binnen de HEMA app.
 • HEMA kan ook actief vouchers verstrekken aan klanten zonder dat klanten hiervoor punten hoeven in te wisselen.
 • Een overzicht van je verkregen vouchers (zowel via ingewisselde punten als direct verkregen) kun je terugvinden op de HEMA website onder je 'Mijn HEMA' account of in de HEMA app.
 • Alle vouchers hebben een beperkte geldigheid, deze staat vermeld bij de betreffende voucher op de HEMA website en binnen de HEMA app. Indien een voucher is verlopen vindt er geen teruggave plaats van de eventueel bestede punten voor de verkrijging ervan.
 • Eenmaal aangeschafte vouchers kunnen niet meer worden geretourneerd tegen punten.
 • Punten en vouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Punten, klantenpas en vouchers zijn niet overdraagbaar naar een ander online HEMA account en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer van het klantenprogramma.

 

artikelen retourneren

 • Als je artikelen retourneert wordt het aantal punten dat je hiermee hebt gespaard weer afgetrokken van je saldo. Het kan enige dagen duren voordat dit zichtbaar wordt in het puntenoverzicht.
 • Indien je artikelen retourneert waarbij een voucher is ingezet, krijg je de betreffende voucher niet retour. Wel ontvang je de bestede punten voor de verkrijging ervan retour indien je alle artikelen waarop de voucher betrekking had retourneert. Bij een deelretour van de artikelen worden geen punten geretourneerd.

 

speciale klantenpasaanbiedingen

 • Naast spaarvouchers biedt het klantenprogramma ook speciale klantenpasaanbiedingen, waarvoor geen punten nodig zijn. De klantenpasaanbiedingen zijn alleen geldig bij het scannen van je klantenpas en niet geldig voor klanten die geen klantenpas gebruiken.
 • De klantenpasaanbiedingen zijn gemarkeerd met een HEMA pas logo en te vinden in de winkel, folder en/of online. De aanbiedingen zijn niet altijd online geldig.
 • De klantenpasaanbiedingen hebben een beperkte geldigheid en voorraad en aan uitingen van de aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De klantenpasaanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 

deelname beëindigen

 • Je kunt je deelname aan het klantenprogramma op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor het klantenprogramma op de HEMA website.
 • Na beëindiging van deelname vervallen al je beschikbare vouchers en punten.

 

verlies, diefstal of beschadigde fysieke HEMA pas

 • In geval van verlies, diefstal of het door beschadiging niet goed functioneren van de HEMA pas dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de HEMA klantenservice op 020 - 224 2424, zodat we je HEMA pas kunnen blokkeren. We verzoeken je vervolgens om een nieuwe pas te kopen in een van de HEMA winkels of gratis de digitale HEMA pas te verkrijgen via de HEMA app.

 

controle en misbruik

 • HEMA behoudt zich het recht voor om het gebruik van het klantenprogramma door deelnemers te controleren op naleving van de voorwaarden.
 • Het is niet toegestaan om misbruik te maken van de voordelen en services van het klantenprogramma. Elk misbruik van het klantenprogramma en/of andere overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het klantenprogramma en/of ongeldigverklaring van ongebruikte punten en vouchers. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden door middel van een factuur.

 

aansprakelijkheid

 • HEMA is – tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met deelname aan het klantenprogramma. In het bijzonder is HEMA niet aansprakelijk voor schade in verband met of als gevolg van beëindiging of wijziging van het klantenprogramma; kennelijke typ- of drukfouten in aanbiedingen van HEMA; communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website of app van HEMA.
 • Indien de deelnemer aan het klantenprogramma ten onrechte punten zijn ontzegd of onthouden, beperkt de aansprakelijkheid van HEMA zich tot het bijschrijven van de punten.

 

wijziging en beëindiging van het klantenprogramma

 • HEMA heeft te allen tijde het recht om, zonder compensatie van deelnemers, het klantenprogramma te wijzigen of te beëindigen.
 • HEMA zal uiterlijk twee maanden van tevoren over een wijziging of beëindiging informeren via de HEMA website en/of via het opgegeven e-mailadres.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen punten en vouchers gewoon worden besteed. De gespaarde punten en vouchers kunnen niet meer worden besteed na beëindiging van het klantenprogramma en zullen na beëindiging komen te vervallen.

 

overige bepalingen

 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.